: , , , ,
, , , ,

, ,  
 
,  
 
 
 
 
 
ۻ 
, ,  
 
 
 
 
, ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

, , , « ». « » .

: , , , .

, . , .

: , () .

. « » (. , « », 1955).

« » (. , . , . .) , .