: , , , ,
, , , ,

, ,  
 
,  
 
 
 
 
 
ۻ 
, ,  
 
 
 
 
, ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(. traditio) , - .

.

, , ( , , .).

, , , , , , , .

.

, « , ...

, » (.. ).

.

.

( ) , . .

, : , , , , ..

, . .

.

, , , , , ( ).

, , .

( ).