: , , , ,
, , , ,

, ,  
 
,  
 
 
 
 
 
ۻ 
, ,  
 
 
 
 
, ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, (.. , ), .

.

, .

(V . . .). 20 47 .

.

:

(XII .),
(XII .)
(XV .).